w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. na lata 2018-2020

Treść uchwały