w sprawie podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Link do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 24 maja 2018 znak DKC-532-60/18