w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia