w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Budowa wiaty rekreacyjnej na placu przy remizie OSP – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Czernica

Treść zarządzenia