w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce ,, Zdrowie Koniemłoty - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.’'

Treść zarządzenia

Treść informacji