zmieniające zarządzenie nr 129/2014 z dnia 9.07.2014r w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

Treść załącznik do zarządzenia - Instrukcja

Załącznik nr 1 do Instrukcji

Załącznik rn 2 do Instrukcji

Załącznik nr 3 do Instrukcji