w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Remont cząstkowy dróg przy użyciu remontera” w ramach zadania „Bieżące remonty dróg”

Treść zarządzenia