w sprawie utworzenia odrębnych obwodów na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały