na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 482 położonej w obrębie ewid. Wiśniowa Poduchowna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną