w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/545/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały