w sprawie przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały