Kierownik: Mirosława Wieczorek

tel. 15 864 83 29

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 204 - II piętro

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:
1. prowadzenie rejestracji stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
2. wydawanie wypisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,
3. przyjmowanie pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
4. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
5. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - ślub konkordatowy,
6. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
7. przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
8. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
9. przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
10. przyjmowanie oświadczeń o zmianie imion dziecka,
11. wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących :
1) sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,
2) odtworzenia treści aktu,
3) wpisania zagranicznego aktu do polskich ksiąg,
4) uzupełnienia treści aktu,
5) skrócenia terminu jednego miesiąca wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
12. sporządzanie wniosków o nadanie medali 50 - lecia pożycia małżeńskiego oraz organizowanie uroczystości z tym związanych,
13. wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk oraz ustalanie brzmienia i pisowni imion i nazwisk,
14. występowanie o nadawanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce,
15. wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
16. występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci,
17. wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL,
18. aktualizacja, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, w rejestrze PESEL danych odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego.