w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały