Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o odstąpieniu od sporządzenia startegicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Progamu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów na lata 2018-2032"

Treść obwieszczenia