1. Tomasz Otrębski - przewodniczący

2. Anna Karasińska - z-ca przewodniczącego Komisji

3. Ireneusz Kwiecjasz - członek

4. Jacek Maruszewski - członek

5. Kryspin Bednarczyk - członek

6. Wojciech Charyga - członek