w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa chlewni macior i odchowu prosiąt wraz z urządzeniami towarzyszącymi, na działkach nr 696 i 697 na terenie wsi Oględów, gmina Staszów”

Treść obwieszczenia