na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 101/1 położonej w obrębie ewid. Wiązownica Kolonia

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną