na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 428 położonej w obrębie ewid. Oględów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną