na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 450 oraz 452 położonej w obrębie ewid. Wola Wiśniowska

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną