w sprawie statutu sołectwa Lenartowice

Treść uchwały