w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/247/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Klubowi Dziecięcemu "Wesoły Pajacyk" w Staszowie

Treść uchwały