w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały