na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 190 położonej w obrębie ewiden. Kurozwęki.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną