w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r.

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego i przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa

Treść uchwały

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

Treść uchwały

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2020 rok

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2020 roku

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść uchwały