w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały (poprawiona)

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Staszów w 2020 roku

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie udzielenia przez gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku przez Gminę Staszów

Treść uchwały