w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony poszczególnych lokali wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Treść zarządzenia