w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

Treść uchwały

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu.

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/32/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez gminę Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Jana Pawła II - Papieża Patronem Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały