w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały w formie pliku pdf

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Staszów

Treść uchwały w formie pliku pdf

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/180/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 stycznia 2016r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

Treść uchwały w formie pliku pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/274/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Treść uchwały w formie pliku pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/273/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Treść uchwały w formie pliku pdf

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść uchwały w formie pliku pdf

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031

Treść uchwały w formie pliku pdf