w sprawie petycji dotyczącej wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego

Treść uchwały

w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Staszów w 2021 roku

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035

Treść uchwały