w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego