w sprawie petycji mieszkańców miasta i gminy Staszów dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zmiany map zagrożenia powodziowego i rezygnacji z budowy polderów przeciwpowodziowych na terenie gminy Staszów, będących częścią sporządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035

Treść uchwały