w sprawie zmiany uchwały nr XXX/285/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu.

Treść uchwały

w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej

Treść uchwały

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035

Treść uchwały