w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiśniowa na lata 2021 - 2030

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki SIM SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Staszów dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Staszów na lata 2021-2026

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/280/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Jana Pawła II - Papieża Patronem Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035

Treść uchwały