w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie określenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa ulicy S. Żeromskiego nr 385221T w Staszowie od km 0+241 do km 0+420.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 757 w km 33+906 z drogą gminną dz. nr ewid. 417/61 oraz 417/1,” polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn: „Przebudowa drogi w Staszowie na działce 417/54 od km 0+000 do km 0+290. ”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwękach – koncepcja” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowościach: Kurozwęki, Niemścice, Oględów, Ponik, Zagrody.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: - Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Utworzenie Klubu Seniora + w Staszowie”

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Gminny Program Rewitalizacji”.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Adaptacja pomieszczeń w OSP w Koniemłotach pod świetlicę” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Koniemłoty.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Utworzenie Klubu Seniora + w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania, którym jest „Doradztwo w prowadzeniu działań na rzecz zapewnienia dostępności w ramach przedsięwzięcia grantowego pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa ul. Słowackiego od km 0+240 do 0+430,” „Przebudowa ul. Prusa od km 0+000 do 0+173,”oraz „ Przebudowa ul. Sienkiewicza od km 0+243 do 0+445.”

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Strategia dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa”.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zamówienie polegające na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn.: „Przebudowa istniejących przejść dla pieszych na terenie Staszowa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa siłowni zewnętrznej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Ponik.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa istniejących przejść dla pieszych na terenie Staszowa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj.”

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 - wersja pdf

Załącznik nr 3 - wersja edytowalna

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:  „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej”  w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości  Dobra, Sielec, Stefanówek.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
„Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku ZPO – PSP i Przedszkole w Mostkach” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Mostki i Sztombergi.
„Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną" w ramach rozbudowy ZPO - PSP i Przedszkole w Mostkach.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: Zakup i montaż masztu wraz z flagą biało-czerwoną, realizowanych w ramach zadania pn.: Projekt: ”Pod Biało-czerwoną” – Zakup i montaż masztu wraz z flagą biało-czerwoną.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup i montaż osprzętu pompy ciepła na potrzeby termomodernizacji budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza”.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania – zakup sprzętu RTV i AGD – część I oraz zakup mebli i wyposażenia – część II w celu „Utworzenia Klubu Senior+ w Staszowie”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup prefabrykatów drogowych i przepustów drogowych do uzupełnienia przy drogach gminnych” .

Treść zarządzenia