w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 - wersja pdf

Załącznik nr 3 - wersja edytowalna

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:  „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej”  w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości  Dobra, Sielec, Stefanówek.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
„Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku ZPO – PSP i Przedszkole w Mostkach” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Mostki i Sztombergi.
„Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną" w ramach rozbudowy ZPO - PSP i Przedszkole w Mostkach.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: Zakup i montaż masztu wraz z flagą biało-czerwoną, realizowanych w ramach zadania pn.: Projekt: ”Pod Biało-czerwoną” – Zakup i montaż masztu wraz z flagą biało-czerwoną.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup i montaż osprzętu pompy ciepła na potrzeby termomodernizacji budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza”.

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania – zakup sprzętu RTV i AGD – część I oraz zakup mebli i wyposażenia – część II w celu „Utworzenia Klubu Senior+ w Staszowie”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup prefabrykatów drogowych i przepustów drogowych do uzupełnienia przy drogach gminnych” .

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn. : „Wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – Etap I – ul. Kościelna”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa boiska” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Wiśniowa.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Adaptacja pomieszczeń w OSP w Koniemłotach pod świetlicę” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Koniemłoty.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa pieszego ciągu komunikacyjnego przy ulicy Wschodniej w Staszowie na terenie działek nr 5853/10 i 5853/13.”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie prowadzenia ewidencji i rozliczania mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
„Remont urządzeń na placu zabaw przy świetlicy”
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Wólka Żabna.

Treść zarządzenia

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej Sołectwa Podmaleniec.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów” w ramach zadania „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Remont kanalizacji sanitarnej ulicy Południowej w Staszowie .”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont sieci wodociągowej ulicy Południowej w Staszowie.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa siłowni zewnętrznej – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Ponik.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup siatki na bramki” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Sielec.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi w Staszowie na działce 417/54 od km 0+000 do km 0+290- skrzyżowanie z DW Nr 757.”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa drogi w Staszowie na działce 417/54 od km 0+000 do km 0+290 .”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa – wykonanie Altany” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Poddębowiec.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Naprawa pokrycia dachowego na altanie w Poniku”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa chodnika od ul. Ponickiej (od Pani Skarba do Pani Zielińskiej)” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Kurozwęki.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie: powołania komisji do przekazania środka transportowego stanowiącego własność Gminy Staszów jako wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Staszów.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Treść zarządzenia