w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035.

Treść uchwały

w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2022 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego.

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2022 rok

Treść uchwały

w sprawie przekazania do załatwienia skargi na pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie petycji dotyczącej budowy placu zabaw przy ulicy Długiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców GRUPA 2 (Grupa 2 dotyczy odbiorców indywidualnych z 4 miejscowości Gminy Staszów: Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia i Smerdyna)

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035

Treść uchwały