w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych.

Treść uchwały

Link do ogłoszonego aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców GRUPA 2 (Grupa 2 dotyczy odbiorców indywidualnych z 4 miejscowości Gminy Staszów: Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia i Smerdyna)

Treść uchwały

w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług Grupa 5, 6, 7, 8, 9, 12 na terenie gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/536/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii gminy Staszów na lata 2022 - 2025.

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/646/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasień.

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Treść uchwały

Link do ogłoszonego aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/503/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2022 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego.

Treść uchwały