w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030"

Treść uchwały