w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Staszów - Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Staszowie, nieruchomości zabudowanej położonej w Staszowie.

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Staszów za udział w działaniu ratowaniczym i w szkoleniu pożarniczym

Treść uchwały

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Staszów do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

Treść uchwały

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiązownicy Dużej będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświetowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej.

Treść uchwały.

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Smerdynie będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie.

Treść uchwały

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiśniowej będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej.

Treść uchwały