w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie Rynek 1, 28-200 Staszów

Treść uchwały

Treść załącznika do uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów.

Treść uchwały

Treść załącznika do uchwały

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Treść uchwały

Treść załącznika do uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2011 rok.

Treść uchwały

Treść załącznika do uchwały

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027

Treść uchwały wraz z załącznikami

w sprawie dokapitalizowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o.

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/114/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu przy przebudowie dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w ramach NPPDL w 2012 roku - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Treść uchwały

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2011 rok.

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego