w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.

Treść uchwały

w sprawie nadania statutu Klubowi Dziecięcemu "Wesoły Pajacyk" w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy "Wesoły Pajacyk" w Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów.

Treść uchwały

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027

Treść uchwały wraz z załącznikami