w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok.

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dokapitalizowania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Staszów udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Propol" Spółka z o. o. z siedzibą w Osieku

Treść uchwały