w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Smerdynie będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie.

Treść uchwały

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiązownicy Dużej będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Treść uchwały

w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Kurozwęki

Treść uchwały

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027

Treść uchwały