w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014

Treść uchwały

w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiśniowej

Treść uchwały

w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej

Treść uchwały

w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkola w Smerdynie

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIV/330/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Smerdynie będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświetowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie

Treść uchwały

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013 - 2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmain w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok

Treść uchwały

Treść załączników do uchwały