w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Treść uchwały

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Treść uchwały

Treść załącznika do uchwały

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Treść uchwały

w sprawie nadania nazwy ronda w Staszowie, przy zbiegu ulic Targowej, Kolejowej i obwodnicy południowej

Treść uchwały