w sprawie określenia wysokości wkładu własnego do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2013 rok.

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie.

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Staszów od Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Treść uchwały

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.

Treść uchwały

Treść załącznika

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie.

Treść uchwały

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Staszowie w sprawie przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkola w Smerdynie osobie fizycznej.

Treść uchwały

w sprawie przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiśniowej.

Treść uchwały

w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Smerdynie będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie

Treść uchwały

w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiązownicy Dużej będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały

w sprawie dokapitalizowania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść uchwały