w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Staszowa.

Treść uchwały

Załącznik nr 1

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie.

Treść uchwały

w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Staszów.

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Treść uchwały

w sprawie przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkola w Smerdynie.

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Społki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowei poprzez wpłatę gotówkową oraz objęcia w zamian udziałów.

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Treść uchwały