w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób prowadzenia inwestycji budowy ul. Sandomierskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027

Treść uchwały

Treść załączników do uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok

Treść uchwały

Treść załączników do uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego