w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie przeprowadzenia kontroli w zakresie dysponowania środkami Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Treść uchwały

w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego oraz na obciążenie nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu

Treść uchwały wraz z załącznikiem

w sprawie zamiany nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027

Treść uchwały wraz z załącznikami

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść uchwały wraz z załącznikami

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie.

Treść uchwały

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2014 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały