w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnści przesyłu na rzecz Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/422/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2013 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Treść uchwały