w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową

Treść uchwały

w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku zmienionej uchwałą Nr XLII/417/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XLVI/453/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów - Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 385134T ul. Karpackiej w Staszowie

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Staszów w miejscowości Kurozwęki oraz ustalenia ich przebiegu

Treść uchwały

Link do aktuw w Elektronicznym Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia jej przebiegu

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Staszów pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Treść uchwały